Tài nguyên tổ chức Đại hội Đoàn viên

Cờ nước – Cờ Đoàn – Huy hiệu Đoàn – Logo Khoa CNTT&TT https://mem40.tk/download/co-huy-hieu-logo/ Nhạc nền Quốc ca – Đoàn ca (có lời) https://mem40.tk/download/nhac-nen-quoc-ca-doan-ca/ Phông màn trình chiếu (kèm nhạc nền ở slide 2) https://mem40.tk/download/phong-man-trinh-chieu-kem-nhac-nen-o-slide-2/ Kịch bản Đại hội Đoàn